IMG_1807.jpeg 33.jpg 20.jpg 29.jpg 25.jpg 26.jpg 23.jpg 33.jpg 34.jpg 35.jpg 37.jpg 39.jpg 20.jpg 21.jpg 22.jpg 05.jpg 00.jpg 18.jpg 19.jpg 01.jpg 02.jpg 04.jpg 17.jpg 13.jpg 08.jpg 09.jpg 06.jpg 10.jpg 11.jpg 12.jpg 15.jpg 29.jpg 31.jpg
IMG_1807.jpeg
33.jpg
20.jpg
29.jpg
Nieuw in verkoop

Te koop: Anna van Burenlaan 13, 2341 VE Oegstgeest

€ 795.000,- k.k.
Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning
Woonoppervlakte 141 m²
Status Nieuw in verkoop
Perceeloppervlakte 166 m²
Aanvaarding In overleg

Beschrijving

Goed onderhouden, heerlijk lichte tussenwoning uit 1933 in oud-Oegstgeest (Oranjepark), met kamer-en-suite, 6 slaapkamers, 2 badkamers, een bergvliering en een zonnige tuin met achterom. De woning ligt aan een rustige straat in een gebied dat door de gemeente Oegstgeest is aangewezen als beschermd dorpsgezicht, op loopafstand van het winkelcentrum Lange Voort en de weekmarkt. De ideale ligging centraal in Oegstgeest zorgt dat behalve het winkelcentrum ook de diverse scholen en sportverenigingen allemaal in de buurt zijn. Ook is de uitvalsweg naar de A44 (naar Den Haag en Amsterdam) handig te bereiken. Via de achterom loop je zo naar het Bos van Wijckerslooth om snel even een groene hap adem te halen. Vanaf deze woning is het makkelijk fietsen naar het centraal station of het centrum van Leiden, terwijl de andere kant op fietsen een heerlijk tochtje naar het strand of de bollenvelden is.

Indeling

Via de op het zuiden gelegen voortuin kom je bij de voordeur. Die geeft toegang tot de vestibule met garderobe en meterkast. Via de tochtdeur kom je in de gang met het toilet en een verdiepte trapkast. De wanden in de vestibule, de gang en de trap zijn voorzien van het originele beton-email met sierrand.
Er zijn 2 deuren naar de woonkamer, die door de originele kamer-en-suite indeling in een zitgedeelte en een kamer met de eettafel is ingericht. Het zitgedeelte aan de voorzijde heeft een erker, het eetgedeelte aan de achterzijde heeft openslaande deuren naar de achtertuin.
In het verlengde van de gang is de keuken, voorzien van diverse apparatuur. Wat vooral opvalt is de fraaie originele granito vloer die vanaf de voordeur, via de vestibule en de gang, helemaal doorloopt door de keuken tot aan de achterzijde. Deze vloer is in 1994 door een vakman hersteld. De ramen op de begane grond (keuken en woonkamer) hebben dubbel glas.

Eerste verdieping

Op de overloop is een aparte toiletruimte. Aan de voorzijde van de woning is een kleine en een grote slaapkamer, beiden in gebruik als werkkamer en voorzien van dubbele beglazing, niet te verwarren met dubbel glas. Hier zijn daadwerkelijk 2 aparte ramen, zodat de zonwering daar keurig tussen past.
Aan de achterzijde is de ouderslaapkamer met een eigen wastafel en dubbele deuren naar het balkon over de gehele breedte van de woning. Deze kamer bevat twee grote kledingkasten onder de trap naar de 2e etage.
Daarnaast is, eveneens aan de achterzijde, de badkamer met een ligbad waarin gedoucht wordt, een dubbele wastafel en een handdoekradiator.
Tussen de kamers aan de voor- en achterzijde is in het midden van de overloop de trap naar de 2e verdieping. Deze is afsluitbaar met een deur.

Tweede verdieping

Over de gehele voorzijde is een slaapkamer met een dakkapel en een velux dakraam. Aan de achterzijde zijn twee slaapkamers (waarvan één in gebruik als werkkamer), beiden onder de geheel in stijl met de woning gemaakte dakkapel. Alle ramen op de 2e etage hebben dubbel glas.
Aan de kopse kant van de overloop is een badkamer met een douche en wastafel gemaakt. Daarnaast is de opstelplaats voor de wasmachine en de wasdroger.
Vanaf deze overloop is een vaste trap naar de bergvliering.

Overige verdiepingen

Deze heeft stahoogte en 2 dakramen met dubbel glas. Hier hangt de (nieuwe) cv-ketel en er is bijna te veel ruimte om spullen op te bergen die niet zo vaak nodig zijn.

Tuin

De groene achtertuin is op het noorden, maar door zijn diepte (13 meter) en de weinig hoge beplanting rondom is de tuin heel zonnig. De tuin heeft twee terrassen, een houten schuur achter in de tuin en een achterom die zowel naar de Anna van Burenlaan als naar de Louise de Colignylaan loopt.

Bijzonderheden

De woning is door de huidige eigenaar meermalen gerenoveerd. De eerste keer was bij de aankoop in 1994, toen is het leidingwerk op de begane grond geheel vervangen, zijn de muren daar opnieuw gestuct en zijn de badkamer en een keuken geplaatst. Het originele granito in de vestibule, gang en de keuken was zo goed dat die alleen bij een paar randen hersteld hoefde te worden. Dit is zeer vakkundig en eigenlijk onzichtbaar gedaan.
In 2006 is de woning opnieuw verbouwd, deze keer is de 2e verdieping heringedeeld met een grote slaapkamer over de gehele voorzijde en aan de achterzijde 2 slaapkamers met nieuwe dakkapellen (eigenlijk één grote dakkapel). Op de overloop is een 2e badkamer met douche en wastafel gemaakt en is er een opstelplaats voor de wasmachine en wasdroger gemaakt. Tevens is er een vaste trap naar de bergvliering (met stahoogte!) gemaakt.
In 2009/2010 is de meest recente verbouwing geweest en is de begane grond opnieuw onder handen genomen. De schoorstenen in de voor- en achterkamer zijn verwijderd. De originele en-suite schuifdeuren met doorzichtig glas zijn teruggeplaatst. Door het verwijderen van de schoorsteen ontstond extra ruimte om een vierde kast rond de en-suite te maken en daardoor is die nu geheel in evenwicht aan beide zijden. Tevens zijn de plafonds in de gang en op de overloop op de 1e etage vervangen en is er een nieuwe keuken geplaatst en nieuw (Bruynzeel-visgraat)parket in de woonkamer gelegd.

Bijzonderheden:
- De woning is gebouwd in 1933 en heeft nog veel originele details.
- Het gebruiksoppervlak is ca 140 m2 op een perceel van 166 m2, met een achterom en fietsenberging in de achtertuin.
- De woonkamer heeft een en-suite indeling, met een erker aan de voorzijde en opslaande deuren aan de achterzijde naar de tuin.
- De granito vloer is heel fraai en loopt vanaf de vestibule door de gang naar de keuken, tot aan de achterdeur.
- De woning heeft op de begane grond dubbel glas en op de 1e etage dubbele beglazing aan de voorzijde en aan de achterzijde nog enkel glas. Op de 2e en 3e etage zit overal dubbel glas.
- Door de vele kamers is deze woning uitermate geschikt voor een groter gezin.
- De cv-ketel is in 2021 vernieuwd.
- Het dak is aan de binnenzijde geïsoleerd.
- Zeer centraal in Oegstgeest gelegen in een rustige straat. Alle voorzieningen zijn daardoor op loop- dan wel fietsafstand. Het centraal station en centrum van Leiden zijn een kwartiertje fietsen, terwijl fietsen naar het strand (of de bollenvelden in het voorjaar) ook tot de mogelijkheden behoort.

Aanvaarding in overleg, voorlopig gaan we uit van rond begin oktober 2023.

English version:

Well maintained, wonderfully light in-between house from 1933 in old Oegstgeest (Oranjepark), with en-suite room, 6 bedrooms, 2 bathrooms a mountain loft and a sunny garden with a back entrance. The house is located on a quiet street in an area designated by the municipality of Oegstgeest as a protected village view, within waling distance of the Lange Voort shopping center and the weekly market. The ideal central location in Oegstgeest ensures that, in addition to the shopping center, the various schools and sports clubs are all nearby. The exit road to the A44 (to The Hague and Amsterdam) is also easily accessible. Through the back you can walk straight to the Bos van Wijckerslooth to take a quick breath of green. From this house it’s easy to cycle to the central station or center of Leiden, while cycling the other way is a wonderful trip to the beach or the bulb fields.

Layout:
You reach the front door through the south-facing front garden. This gives access to the vestibule with wardrobe and meter cupboard. Through the draft door you enter the hallway with the toilet and a recessed stair cupboard. The walls in the vestibule, the corridor and the stairs have the original concrete enamel with decorative edge.
There are 2 more doors to the living room, which is divided into a sitting area and a room with a dining table due to the original room-en-suite layout. The sitting area at the front has a bay window, the dining area at the rear has patio doors to the backyard.
In line with the hallway is the kitchen, equipped with various equipment. What is particularly striking is the beautiful original granito floor that extends from the front door, through the vestibule and the hallway, all the way through the kitchen to the rear. This floor was repaired by a professional in 1994. The windows on the ground floor (kitchen and living room) have double glazing.

1st floor:
There is a separate toilet room on the landing. At the front of the house is a small and a large bedroom, both used as an office and equipped with double glazing, not to be confused with double glazing. There are actually 2 separate windows here, so that the blinds fit neatly in between.
At the rear is the master bedroom with its own sink and double doors to the balcony over the entire width of the house. This room contains two large wardrobes under the stairs to the 2nd floor. In addition, also al the rear, is the bathroom with a bath in which to shower, a double sink and a towel radiator.
The stairs to the 2nd floor are located in the middle of the landing between the rooms at the front and rear. This staircase can be closed with a door.

2nd floor:
Over the entire front is a bedroom with a dormer window and a velux skylight. At the rear are two bedrooms (one of which is used as an office), both under the dormer window, which is completely in style with the house. All windows on the 2nd floor are double glazed.
At the end of the landing is a bathroom with a shower and sink. In addition, there is space for the washing machine and dryer.
From this landing is a fixed staircase to the attic.

3rd floor / storage loft
This had headroom and 2 skylights with double glazing. Here hangs the (new) central heating boiler and there is almost too much space to store things that are not needed that often.

The green backyard is on the north, but due to its depth (13 meters) and the little high plants around, the garden is very sunny. The garden has two terraces, a wooden shed at the back of the garden and a back entrance that leads to both the Anna van Burenlaan and the Lousise de Colignylaan.

The house has been renovated several times by the current owner. The first time was with the purchase in 1994, when the plumbing on the ground floor was completely replaced, the walls were plastered again and the bathroom and a kitchen were installed. The original granito in the vestibule, corridor and kitchen was so good that it only needed to be restored at a few edges. This has been done very skillfully and actually invisible.
The house was renovated again in 2006, this time the 2nd floor has been rearranged with a large bedroom over the entire front and at the rear 2 bedrooms with new dormer windows (actually one large dormer window). A 2nd bathroom with shower and sink has been created on the landing and space for the washing machine and dryer also been created. There is a fixed staircase to the attic (with headroom!).
The most recent renovation took place in 2009/2010 and the ground floor was taken care of again. The chimneys in the front and back room have been removed. The original en-suite sliding doors with transparent glass have been replace. Removing the chimney created extra space to make a fourth cupboard around the en-suite and therefore it is now completely balanced on both sides. The sealings in the hallway and on the landing on the 1st floor have also been replace, a new kitchen has been installed and new (Bruynzeel herringbone) parquet has been laid in the living room.

Particularities:
- The house was built in 1933 and still has many original details.
- The usable area is approximately 140 m2 on an plot of 166 m2, with a back entrance and bicycle shed in the backyard.
- The living room has an en-suite layout, with a bay window at the front and folding doors at the rear to the garden.
- The granito floor is very beautiful and runs from the vestibule through the hallway to the kitchen, up to the back door.
- The house has double glazing on the ground floor and double glazing on the first floor at the front and single glazing at the rear. There is double glazing everywhere on the 2nd and 3rd floor.
- Due to the many rooms, this house is ideal for a larger family.
- The central heating boiler was renewed in 2021.
- The roof is insulated on the inside.
- Very centrally located in Oegstgeest in a quiet street. All facilities are therefor within walking of cycling distance. The central station and center of Leiden are fifteen minutes by bike, while cycling to the beach (or blub fields in spring) is also possible.

Acceptance in consultation, provisionally we assume around the beginning of October 2023.

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00063
Vraagprijs € 795.000,- k.k.
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Woensdag 15 maart 2023
Bouw
Type object Woonhuis, eengezinswoning, tussenwoning
Soort bouw Bestaande bouw
Bouwperiode 1933
Dakbedekking Dakpannen
Type dak Zadeldak
Keurmerken Energie prestatie advies
Isolatievormen Ankerloze spouwmuren
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 166 m²
Woonoppervlakte 141 m²
Woonkameroppervlakte 35,9 m²
Keukenoppervlakte 5,56 m²
Inhoud 507 m³
Oppervlakte overige inpandige ruimten 12,7 m²
Oppervlakte externe bergruimte 6,8 m²
Oppervlakte gebouwgebonden buitenruimte 6,8 m²
Indeling
Aantal bouwlagen 4
Aantal kamers 7 (waarvan 6 slaapkamers)
Aantal badkamers 2 (en 2 aparte toiletten)
Locatie
Ligging Aan rustige weg
Beschutte ligging
In centrum
Tuin
Type Achtertuin
Hoofdtuin Ja
Oriëntering Noorden
Heeft een achterom Ja
Staat Normaal
Tuin 2 - Type Voortuin
Tuin 2 - Oriëntering Zuiden
Tuin 2 - Staat Normaal
Energieverbruik
Energielabel C
CV ketel
Warmtebron Gas
Bouwjaar 2021
Combiketel Ja
Eigendom Eigendom
Uitrusting
Warm water CV-ketel
Verwarmingssysteem Centrale verwarming
Badkamervoorzieningen Badkamer 1 Ligbad
Wastafelmeubel
Badkamervoorzieningen Badkamer 2 Douche
Wastafel
Tuin aanwezig Ja
Heeft schuur/berging Ja
Kadastrale gegevens
Oegstgeest C 3345 Oegstgeest C 3345
Perceeloppervlakte 166 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond

Plattegronden

Kaart

Sluiten

Recent bekeken